St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt
Parents’ Area 2018-10-16T16:52:49+00:00

Parents’ Area

Courses for Year 11 students after end of scholastic year

Dear parents

Forwarding this flyer consisting on various courses aimed at Year ll students after they finish the scholastic year. Most of the courses are being offered after SEC exams in the summer, especially the revision classes for SEC resits in September.  Press on the link further down.

 

Għeżież ġenituri

Qed ngħaddilkom dan il-flyer li fih diversi korsijiet immirati għall-istudenti tal-11 -il sena wara li jispiċċaw is-sena skolastika. Ħafna mill-korsijiet se jsiru fis-sajf wara l-eżamijiet tas-SEC, speċjalment il-korsijiet għal dawk l-istudenti li jridu jerġgħu jersqu għal xi eżamijiet f’Settembru.

Agħfsu l-link hawn taħt

Youth Guarantee Newsletter – January 2020

January 16th, 2020|

Half Yearly Exams Timetable for Years 10 and 11

Għeżież ġenituri

Qed ngħaddulkom l-iskeda tal-eżamijiet għal snin 10 u 11. Studenti tal-Year 9 mhux se jkollhom eżamijiet fi Frar pero jibqgħu għaddejjin bil-lezzjonijiet bħas-soltu.

Kemm tafsu fuq il-link aktar ‘l isfel għall-iskeda tal-eżamijiet.

Grazzi

 

Dear parents

Forwarding the Half Yearly Exams Time Table for Years 10 and 11. Year 9 students will not be sitting for exams in February and will be having lessons as usual.

Click on the link hereunder for exams timetable

Thank You

Link :    HY 19-20 exams TT

December 15th, 2019|

SEC May 2020 applications and timetable

Gheziez genituri

Nixtiequ nfakkrukom illi mit-Tnejn 28 t’Ottubru sal-Gimgha 8 ta’ Novembru l-istudenti tal-Year 11 jew studenti tal-Year 10 li jaghlqu 16 ‘il sena matul is-sena 2020 jistghu japplikaw ghall-ezamijet tas-SEC Mejju 2020. L-applikazzjonijet isiru online u l-istudenti jridu ikollhom l-eID biex japplikaw. Qed ninkludu wkoll it-timetables tal-ezamijiet (BLU), permezz tal-link aktar ‘l isfel u informazzjoni ohra relata mal-ezamijiet ghar-referenza taghkom.

Grazzi

 

Dear parents

We would like to remind you that SEC May 2020 applications will be open from Monday 28th October to Friday 8th of November both days included. All students in Year 11 are eligible to apply. Also students in Year 10 who will be 16 years of age during 2020 are also eligible to apply. We are also including the exam timetable for the SEC exams May 2020 session (BLUE), through the link hereunder, together with other information related to the May exams for your reference.

Thank You

 

Click on the link

MATSEC TimeTableMay2020 (1)

October 27th, 2019|

Blockcerts – Kif Tapplika / How to Apply

Għeżież ġenituri

Aktar ‘l isfel għandkom issibu informazzjoni permezz ta’ flyers ta’ kif wieħed jista’ jinstalla l-app fuq il-mobile biex ikun jista’ jiġi mtella’ online iċ-ċertifikat tal-SSC&P li l-istudenti tal-Year 11 se jirċievu dalwaqt. Tajjeb li tinstallaw din is-sistema fuq il-mobile phones ħalli istituzzjonijiet u employers futuri jkunu jistgħu jivverifikaw ċertifikazzjoni uffiċjali online.

Jekk teħtieġu aktar informazzjoni tistgħu tikkuntatjaw bl-email li jidher fuq il-flyer aktar ‘l isfel.

 

 

Dear parents

Below please find flyers and other useful information for students (in Year 11) to install the App on their mobile phones so that the SSC&P certificate of your son/daughter could be uploaded on this app.

Should you require further information do not hesitate to contact through email provided in the flyers.

 

MEDE Blockcerts Student-Flyer (A4)

(MEDE Blockcerts FAQs 2018_2019 (002)

MEDE-Student Flyer-Screen

May 21st, 2019|

Application eID – Letter circular

Għeżież ġenituri

Qed ngħaddulkom l-informazzjoni meħtieġa biex uliedkom ikunu jistgħu japplikaw għall- eID li hija neċessarja biex ikunu jistgħu japplikaw għall-eżamijiet tas-SEC. Studenti tal-Year 10 huma mħeġġa biex japplikaw għall- eID fil-vaganzi tas-Sajf biex tevitaw dewmien jekk tapplikaw ftit qabel ma’ joħorġu l-applikazzjonijet lejn l-aħħar t’Ottubru 2019.

Agħfsu fuq il-link aktar ‘l isfel.

Grazzi tal-koperazzjoni

 

Dear parents

We are providing the link hereunder to the letter circular explaining how to apply for the eID which is necessary for students to apply for the May 2020 SEC examinations. Year 10 students are being encouraged to apply for their eID during the summer holidays to avoid delays as it would be much more difficult to apply for it during the months of October and November when applications for SEC exams are out.

 

Thank you for your cooperation

 

Apllication for eID

May 14th, 2019|

Parents’ Evening March 2019 – Room Allocation

Gheziez Genituri

Qed nghaddulkom il-lista tal-ghalliema u l-klassi li se jkunu fiha biex niffacilitaw l-attivita t’ghada u jkollkom kopja f’idejkom. Fil-kurituri se jkun hemm ukoll kopji ta’ din il-lista ghar-referenza taghkom.

Ikklikja fuq il-link PARENTS EVENING 2019 aktar ‘l isfel

Grazzi

 

Dear Parents

Forwarding the room allocation list of the teachers who will be present during Parents’ Evening in case you need to have a printed copy at hand. In the corridors there will also be copies for your reference

Click on the link PARENTS’ EVENING 2019 below

Thanks You

 

PARENTS EVENING 2019

March 20th, 2019|

Half Yearly Exams Feb 2019

Timetables

Year 9 – Half Yearly Exams Feb 2019 Time Table

Year 10 – Half Yearly Exams Feb 2019 Time Table

Year 11- Half Yearly Exams Feb 2019 Time Table

 

Transport Arrangements during HY Exams

Consent Forms (links below)  – Will be handed out to students during week (21st – 25th Jan) to pass on to parents.

Informazzjoni dwar it-trasport matul l-ezamijiet – Frar 2019

Half Yearly Exams Feb 2019 – Guidelines and transport provision

January 20th, 2019|

Letter Circular – Absenteeism /Assentejizmu

 

Posting letter circular sent to all parents by the Dept for Education regarding guidelines on procedures related to absenteeism from school.

Letter for Parents Secondary English – Absenteeism

 

 

Qed inpoggu fuq is-sit cirkulari li ntbghatet mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar il-proceduri li jridu jinzammu dwar l-Assentejismu mill-iskola

Ittra lil Ġenituri – Sekondarja Assentejizmu

January 6th, 2019|

No posts to show yet!