St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Ftuħ tal-Iskejjel – Reopening of Schools April 2021

Gheżież ġenituri

Irreferu  għal-link hawn taħt fejn issibu dokument f’format ta’ mistoqsija u tweġiba dwar il-ftuħ tal-iskejjel  u l-eżamijiet tal-Year 11 li kienu bdew qabel ma għalqu l-iskejjel f’Marzu.

Issibu wkoll link ghat-timetable tal-eżamijiet tal-Year 11 bid-dati aġġornati, kif ukoll il-follow-up sessions li se jsiru f’Mejju (fil-Matematika, Ingliż, Malti u Physics) ,  għal dawk l-istudenti li kienu fuq kwarantina obbligatorja meta sara dawn l-eżamijiet f’Marzu jew jinzertaw jinżammu fi  kwarantina obbligatorja waqt li jkunu qed isiru l-eżamijiet tal-Malti u Physics f’April.

Tiddejqux tikkuntatjawna jekk ikun hemm xi diffikulta

Mistoqsijiet u Tweġibiet Ftuħ tal-Iskejjel April 2021

DLAP 099 – Postponed Annual Exams Timetable + Follow-up session

 

Dear Parents

Kindly refer to link hereunder to access a document in the format of Question and Answer with regards to the reopening of schools and the resuming of Final Exams for Year 11 students.

You will also find hereunder the updated timetable for the remaining Year 11 exams with only the dates changed together with follow-up sessions in May for Maths English Maltese and Physics. Only students who have been or will be subjected to official mandatory quarantine (in the case of Maltese and Physics) during exam period,   will be eligible to sit for these exams in May

Should you require further assistance do not hesitate to contact us

Q&As Reopening of Schools April 2021

DLAP 099 – Postponed Annual Exams Timetable + Follow-up session

2021-04-09T08:29:04+00:00 April 9th, 2021|