St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Important Information on Online School – Informazzjoni Importanti fuq it-Tagħlim Online

Dear Student

The Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills wants to ensure that all students are able to access their virtual classrooms on Microsoft Teams and receive and send assignments. For this reason, we have prepared a video showing important tasks when using Microsoft Teams. Click on each of the below to learn how to use various features of Microsoft Teams.

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u Ħiliet Transversali jrid jassigura li kull student jaf jaċċesa l-klassijiet virtwali fuq Microsoft Teams, kif ukoll jirċievu u jibgħatu assignments.

Għaldaqstant, ħejjejna vidjow li juri kompiti importanti meta jużaw Microsoft Teams. Tista tikklikja l-ħoloq hawn isfel biex titgħallem kif tuża diversi elementi mill-Microsoft Teams.

2021-03-12T11:24:08+00:00 March 12th, 2021|

Elezzjonijiet ghall-Kunsill Skolastiku /School Council Elections 2021-2022

Gheziez genituri/ kustodji

Irreferu ghall-ittra fil-link hawn taht rigward l-Elezzjonijiet ghall-Kunsill tal-Iskola 2021-2022

3a Elezzjoni ghall-Kunsilli tal-Iskejjel – Taghrif

Grazzi

 

Dear parents/guardians

Kindly refer to letter in the link hereunder regarding the School Council Elections 2021-2022

3b School Council Elections – General Information

Thank you

2020-12-09T12:17:24+00:00 December 9th, 2020|

Informazzjoni u linji gwida ghall-applikazzjoni onlajn tas-SEC 2021 / Information and guidelines on SEC 2021online applications

Gheziez genituri/kustodji

Irreferu ghal-links hawn taht fejn issibu prezentazzjonijiet li jinkludu informazzjoni u linji gwida ta’ kif tapplika onlajn – SEC 2021

Grazzi

 

Dear Parents/Guardians

Kindly refer to links hereunder regarding information and guidelines on the SEC 2021 online application

Thank You

 

Matsec Paper A and Paper B

Application Process- matsec

 

2020-11-16T10:06:54+00:00 November 16th, 2020|

Uzu tal-librerija tal-Iskola / Use of School Libraries

Gheziez Genituri/ Kustodji

Irreferu ghal- link hawn taht  –  cirkulari dwar linji gwida kif l-istudenti jistghu juzaw il-librerija tal-iskola

 

Dear Parents/Guardians

Kindly refer to link hereunder – letter circular regarding the lending of books from school libraries

 

Verzjoni bil-Malti – Link

DLAP 246 – Linji Gwida dwar kif għandha tintuża l-Librerija tal-Iskola

 

English Version – Link

DLAP 246 – Guidelines for making use of the School Library

2020-11-12T14:38:26+00:00 November 12th, 2020|

Laqgħat ta’ informazzjoni dwar l-eżamijiet tas-SEC 2021 / SEC Examinations 2021 online information meetings

Għeżież ġenituri/kustodji

Fil-link aktar ‘l isfel issibu ċirkulari mingħand il-MATSEC dwar sensiela ta’ laqghat ta’informazzjoni online dwar l-eżamijiet tas-SEC 2021

Grazzi

 

Dear parents/guardians

Through the link hereunder kindly access letter circular issued by MATSEC regarding a series of information webinars regarding SEC exams 2021

 

Thank You

 

Link     SEC Examinations 2021 Information Meetings

2020-10-28T15:58:17+00:00 October 28th, 2020|

ECDL Application Form Feb/Mar 2021

Għeżież Ġenituri/Kustodji tal-Year 10 u 11

Nixtiequ ninfurmawkom illi l-applikazzjonijiet tal-ECDL għal Frar/Marzu 2021 ħarġu u tistgħu iġġibu l-applikazzjoni mil-link aktar ‘l isfel. L-istudenti huma mistiedna jidħlu fuq il-klassi tal-ICT li hemm fuq MS TEAMS fejn issibu wkoll l-applikazzjoni u anke linji gwida dwar din l-applikazzjoni. Jekk issibu xi diffikulta jew tridu tiċċaraw xi punti, l-istudenti jistgħu isaqsu lill-għalliema rispettivi tagħhom minn fuq TEAMS

Grazzi

 

 

Dear Parents/Guardians of Yr 10 & Yr 11 students

Kindly be informed that ECDL applications for Feb/Mar 2021 session are now available.  Application can be accessed through link hereunder. Students are also encouraged to go through their class MS Teams and access the application from there.  It is advisable to follow instructions provided by the ICT department and if there are any questions, kindly contact the respective teachers. 

Thank You

Ms Flavia Grima

Head of Dept  ICT

 

Link      ECDL Application Form Feb Mar 2021

2020-10-28T15:51:33+00:00 October 28th, 2020|

Policy dwar Attendenza tal-istudenti waqt il-Pandemija / Attendance Policy during Pandemic

Għeżież ġenituri /kustodji

Permezz tal-links aktar ‘l isfel irreferu għall-ittra li ntbagħtet mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar x’għandu jsir

  • biex l-istudenti jerġgħu jidħlu lura l-iskola wara mard,
  • dwar studenti li mhux qed jattendu minħabba li huma jew min qed jgħix magħhom huma vulnerabbli
  • meta l-ġenituri jidhrilhom li għandhom jerġgħu jibagħtu lil uliedhom lura l-iskola.

Importanti li tibaghtu l-formola A meħtieġa sad-data tal-Ġimgħa 16 t’Ottubru 2020 kif stipulat. Formola B tintbagħat lill-iskola qabel ma jibda jattendi l-istudent. Segwu sew id-direzzjoni li qed tingħata fiċ-ċirkulari.

Grazzi tal-koperazzjoni

Letter to parents MLT (002)

Form A and B MLT

 

 

 

Dear parents/guardian

Through the links hereunder kindly find a letter issued by the Dept for Education regarding the procedures that have to be followed

  • when students resume schooling following sickness,
  • if students are not attending because either they or a relative living in the home is considered as vulnerable,
  • or when parents decide to start sending their sons/daughters back to school.

Kindly forward the requested Form A by the deadline of Friday 16th October 2020. Form B is to be sent to the school before the student starts attending regularly. Follow instructions in the letter circular

Thank you for your cooperation

 

Letter to parents ENG (002)

Form A and B – ENG

 

2020-10-12T08:38:30+00:00 October 12th, 2020|

Messagg ghal-bidu tas-sena skolastika 2020-21 u aktar informazzjoni

Gheziez genituri/kustodji

Nispera li tinsabu tajbin

Tajjeb tkunu tafu li ghadna kemm tellajna video fuq il-Facebook page tal-iskola b’indirizz lilkom il-genituri ghall-ftuh tas-sena skolastika 2020-21. Se tintbaghat ukoll SMS bil-link ghal dan il-video.

Qed nghaddilkom ukoll cirkulari b’informazzjoni addizjonali biex takkumpanja l-video li diga bghatna. Agħfas fuq il-link hawn taħt.

 

Cirkulari – Punti Importanti Ftuh sena skolastika 2020-21

 

Biex ticcaraw aktar xi mistoqsijiet li jista’ jolkom tiddejqux tikkuntatjawna

 

Grazzi

 

2020-10-01T15:22:06+00:00 October 1st, 2020|