St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Applikazzjonijiet għat-Trasport tal-Iskejjel 2021-22 / Applications for School Transport 2021-22

Ittra lill-ġenituri dwar Applikazzjonijiet għat-Trasport tal-Iskejjel (link hawn taħt)

DS&S 115 2021 MT

Spjega ta’ kif issir applikazzjoni biex jiġġeded is-servizz (link hawn taht)

DS&S 115 2021 FORMOLA TA’ TIĠDID GĦAT-TRASPORT – Malti

Spjega ta’ kif issir applikazzjoni ġdida biex wieħed juża s-servizz tat-trasport (link hawn taħt)

DS&S 115 2021 APPLIKAZZJONI ĠDIDA – Malti

 

English Version 

Letter to parents regarding Applications for School Transport (link below)

DS&S 115 2021 EN

Guidelines on how to apply online to renew an existing service for school transport (link below)

DS&S 115 2021 RENEWAL FORM – English

Guidelines – New application for use of school transport (link below)

DS&S 115 2021 NEW APPLICATION – English

2021-05-14T07:45:17+00:00 May 14th, 2021|

Ftuħ tal-Iskejjel – Reopening of Schools April 2021

Gheżież ġenituri

Irreferu  għal-link hawn taħt fejn issibu dokument f’format ta’ mistoqsija u tweġiba dwar il-ftuħ tal-iskejjel  u l-eżamijiet tal-Year 11 li kienu bdew qabel ma għalqu l-iskejjel f’Marzu.

Issibu wkoll link ghat-timetable tal-eżamijiet tal-Year 11 bid-dati aġġornati, kif ukoll il-follow-up sessions li se jsiru f’Mejju (fil-Matematika, Ingliż, Malti u Physics) ,  għal dawk l-istudenti li kienu fuq kwarantina obbligatorja meta sara dawn l-eżamijiet f’Marzu jew jinzertaw jinżammu fi  kwarantina obbligatorja waqt li jkunu qed isiru l-eżamijiet tal-Malti u Physics f’April.

Tiddejqux tikkuntatjawna jekk ikun hemm xi diffikulta

Mistoqsijiet u Tweġibiet Ftuħ tal-Iskejjel April 2021

DLAP 099 – Postponed Annual Exams Timetable + Follow-up session

 

Dear Parents

Kindly refer to link hereunder to access a document in the format of Question and Answer with regards to the reopening of schools and the resuming of Final Exams for Year 11 students.

You will also find hereunder the updated timetable for the remaining Year 11 exams with only the dates changed together with follow-up sessions in May for Maths English Maltese and Physics. Only students who have been or will be subjected to official mandatory quarantine (in the case of Maltese and Physics) during exam period,   will be eligible to sit for these exams in May

Should you require further assistance do not hesitate to contact us

Q&As Reopening of Schools April 2021

DLAP 099 – Postponed Annual Exams Timetable + Follow-up session

2021-04-09T08:29:04+00:00 April 9th, 2021|

Important Information on Online School – Informazzjoni Importanti fuq it-Tagħlim Online

Dear Student

The Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills wants to ensure that all students are able to access their virtual classrooms on Microsoft Teams and receive and send assignments. For this reason, we have prepared a video showing important tasks when using Microsoft Teams. Click on each of the below to learn how to use various features of Microsoft Teams.

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u Ħiliet Transversali jrid jassigura li kull student jaf jaċċesa l-klassijiet virtwali fuq Microsoft Teams, kif ukoll jirċievu u jibgħatu assignments.

Għaldaqstant, ħejjejna vidjow li juri kompiti importanti meta jużaw Microsoft Teams. Tista tikklikja l-ħoloq hawn isfel biex titgħallem kif tuża diversi elementi mill-Microsoft Teams.

2021-03-12T11:24:08+00:00 March 12th, 2021|

Elezzjonijiet ghall-Kunsill Skolastiku /School Council Elections 2021-2022

Gheziez genituri/ kustodji

Irreferu ghall-ittra fil-link hawn taht rigward l-Elezzjonijiet ghall-Kunsill tal-Iskola 2021-2022

3a Elezzjoni ghall-Kunsilli tal-Iskejjel – Taghrif

Grazzi

 

Dear parents/guardians

Kindly refer to letter in the link hereunder regarding the School Council Elections 2021-2022

3b School Council Elections – General Information

Thank you

2020-12-09T12:17:24+00:00 December 9th, 2020|