St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Ftuħ tal-Iskejjel – Reopening of Schools April 2021

Gheżież ġenituri

Irreferu  għal-link hawn taħt fejn issibu dokument f’format ta’ mistoqsija u tweġiba dwar il-ftuħ tal-iskejjel  u l-eżamijiet tal-Year 11 li kienu bdew qabel ma għalqu l-iskejjel f’Marzu.

Issibu wkoll link ghat-timetable tal-eżamijiet tal-Year 11 bid-dati aġġornati, kif ukoll il-follow-up sessions li se jsiru f’Mejju (fil-Matematika, Ingliż, Malti u Physics) ,  għal dawk l-istudenti li kienu fuq kwarantina obbligatorja meta sara dawn l-eżamijiet f’Marzu jew jinzertaw jinżammu fi  kwarantina obbligatorja waqt li jkunu qed isiru l-eżamijiet tal-Malti u Physics f’April.

Tiddejqux tikkuntatjawna jekk ikun hemm xi diffikulta

Mistoqsijiet u Tweġibiet Ftuħ tal-Iskejjel April 2021

DLAP 099 – Postponed Annual Exams Timetable + Follow-up session

 

Dear Parents

Kindly refer to link hereunder to access a document in the format of Question and Answer with regards to the reopening of schools and the resuming of Final Exams for Year 11 students.

You will also find hereunder the updated timetable for the remaining Year 11 exams with only the dates changed together with follow-up sessions in May for Maths English Maltese and Physics. Only students who have been or will be subjected to official mandatory quarantine (in the case of Maltese and Physics) during exam period,   will be eligible to sit for these exams in May

Should you require further assistance do not hesitate to contact us

Q&As Reopening of Schools April 2021

DLAP 099 – Postponed Annual Exams Timetable + Follow-up session

2021-04-09T08:29:04+00:00 April 9th, 2021|

Important Information on Online School – Informazzjoni Importanti fuq it-Tagħlim Online

Dear Student

The Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills wants to ensure that all students are able to access their virtual classrooms on Microsoft Teams and receive and send assignments. For this reason, we have prepared a video showing important tasks when using Microsoft Teams. Click on each of the below to learn how to use various features of Microsoft Teams.

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u Ħiliet Transversali jrid jassigura li kull student jaf jaċċesa l-klassijiet virtwali fuq Microsoft Teams, kif ukoll jirċievu u jibgħatu assignments.

Għaldaqstant, ħejjejna vidjow li juri kompiti importanti meta jużaw Microsoft Teams. Tista tikklikja l-ħoloq hawn isfel biex titgħallem kif tuża diversi elementi mill-Microsoft Teams.

2021-03-12T11:24:08+00:00 March 12th, 2021|

Elezzjonijiet ghall-Kunsill Skolastiku /School Council Elections 2021-2022

Gheziez genituri/ kustodji

Irreferu ghall-ittra fil-link hawn taht rigward l-Elezzjonijiet ghall-Kunsill tal-Iskola 2021-2022

3a Elezzjoni ghall-Kunsilli tal-Iskejjel – Taghrif

Grazzi

 

Dear parents/guardians

Kindly refer to letter in the link hereunder regarding the School Council Elections 2021-2022

3b School Council Elections – General Information

Thank you

2020-12-09T12:17:24+00:00 December 9th, 2020|

Informazzjoni u linji gwida ghall-applikazzjoni onlajn tas-SEC 2021 / Information and guidelines on SEC 2021online applications

Gheziez genituri/kustodji

Irreferu ghal-links hawn taht fejn issibu prezentazzjonijiet li jinkludu informazzjoni u linji gwida ta’ kif tapplika onlajn – SEC 2021

Grazzi

 

Dear Parents/Guardians

Kindly refer to links hereunder regarding information and guidelines on the SEC 2021 online application

Thank You

 

Matsec Paper A and Paper B

Application Process- matsec

 

2020-11-16T10:06:54+00:00 November 16th, 2020|

Uzu tal-librerija tal-Iskola / Use of School Libraries

Gheziez Genituri/ Kustodji

Irreferu ghal- link hawn taht  –  cirkulari dwar linji gwida kif l-istudenti jistghu juzaw il-librerija tal-iskola

 

Dear Parents/Guardians

Kindly refer to link hereunder – letter circular regarding the lending of books from school libraries

 

Verzjoni bil-Malti – Link

DLAP 246 – Linji Gwida dwar kif għandha tintuża l-Librerija tal-Iskola

 

English Version – Link

DLAP 246 – Guidelines for making use of the School Library

2020-11-12T14:38:26+00:00 November 12th, 2020|

Laqgħat ta’ informazzjoni dwar l-eżamijiet tas-SEC 2021 / SEC Examinations 2021 online information meetings

Għeżież ġenituri/kustodji

Fil-link aktar ‘l isfel issibu ċirkulari mingħand il-MATSEC dwar sensiela ta’ laqghat ta’informazzjoni online dwar l-eżamijiet tas-SEC 2021

Grazzi

 

Dear parents/guardians

Through the link hereunder kindly access letter circular issued by MATSEC regarding a series of information webinars regarding SEC exams 2021

 

Thank You

 

Link     SEC Examinations 2021 Information Meetings

2020-10-28T15:58:17+00:00 October 28th, 2020|

ECDL Application Form Feb/Mar 2021

Għeżież Ġenituri/Kustodji tal-Year 10 u 11

Nixtiequ ninfurmawkom illi l-applikazzjonijiet tal-ECDL għal Frar/Marzu 2021 ħarġu u tistgħu iġġibu l-applikazzjoni mil-link aktar ‘l isfel. L-istudenti huma mistiedna jidħlu fuq il-klassi tal-ICT li hemm fuq MS TEAMS fejn issibu wkoll l-applikazzjoni u anke linji gwida dwar din l-applikazzjoni. Jekk issibu xi diffikulta jew tridu tiċċaraw xi punti, l-istudenti jistgħu isaqsu lill-għalliema rispettivi tagħhom minn fuq TEAMS

Grazzi

 

 

Dear Parents/Guardians of Yr 10 & Yr 11 students

Kindly be informed that ECDL applications for Feb/Mar 2021 session are now available.  Application can be accessed through link hereunder. Students are also encouraged to go through their class MS Teams and access the application from there.  It is advisable to follow instructions provided by the ICT department and if there are any questions, kindly contact the respective teachers. 

Thank You

Ms Flavia Grima

Head of Dept  ICT

 

Link      ECDL Application Form Feb Mar 2021

2020-10-28T15:51:33+00:00 October 28th, 2020|