St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Policy dwar Attendenza tal-istudenti waqt il-Pandemija / Attendance Policy during Pandemic

Għeżież ġenituri /kustodji

Permezz tal-links aktar ‘l isfel irreferu għall-ittra li ntbagħtet mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar x’għandu jsir

  • biex l-istudenti jerġgħu jidħlu lura l-iskola wara mard,
  • dwar studenti li mhux qed jattendu minħabba li huma jew min qed jgħix magħhom huma vulnerabbli
  • meta l-ġenituri jidhrilhom li għandhom jerġgħu jibagħtu lil uliedhom lura l-iskola.

Importanti li tibaghtu l-formola A meħtieġa sad-data tal-Ġimgħa 16 t’Ottubru 2020 kif stipulat. Formola B tintbagħat lill-iskola qabel ma jibda jattendi l-istudent. Segwu sew id-direzzjoni li qed tingħata fiċ-ċirkulari.

Grazzi tal-koperazzjoni

Letter to parents MLT (002)

Form A and B MLT

 

 

 

Dear parents/guardian

Through the links hereunder kindly find a letter issued by the Dept for Education regarding the procedures that have to be followed

  • when students resume schooling following sickness,
  • if students are not attending because either they or a relative living in the home is considered as vulnerable,
  • or when parents decide to start sending their sons/daughters back to school.

Kindly forward the requested Form A by the deadline of Friday 16th October 2020. Form B is to be sent to the school before the student starts attending regularly. Follow instructions in the letter circular

Thank you for your cooperation

 

Letter to parents ENG (002)

Form A and B – ENG

 

2020-10-12T08:38:30+00:00 October 12th, 2020|

Messagg ghal-bidu tas-sena skolastika 2020-21 u aktar informazzjoni

Gheziez genituri/kustodji

Nispera li tinsabu tajbin

Tajjeb tkunu tafu li ghadna kemm tellajna video fuq il-Facebook page tal-iskola b’indirizz lilkom il-genituri ghall-ftuh tas-sena skolastika 2020-21. Se tintbaghat ukoll SMS bil-link ghal dan il-video.

Qed nghaddilkom ukoll cirkulari b’informazzjoni addizjonali biex takkumpanja l-video li diga bghatna. Agħfas fuq il-link hawn taħt.

 

Cirkulari – Punti Importanti Ftuh sena skolastika 2020-21

 

Biex ticcaraw aktar xi mistoqsijiet li jista’ jolkom tiddejqux tikkuntatjawna

 

Grazzi

 

2020-10-01T15:22:06+00:00 October 1st, 2020|

Informazzjoni Generali u Linji Gwida – Sena Skolastika 2020-21 / General Information and Guidelines – Scholastic Year 2020-21

Gheziez genituri

Fil-link aktar ‘l isfel irreferu ghal cirkulari li taghti linji gwida importanti u informazzjoni dwar is-sena skolastika 2020-21. Informazzjoni dwar data ezatt ta’ meta se jinfethu l-iskejjel u l-granet differenti li fihom l-Year groups (Yr 9 , Yr 10 u Yr 11) se jkunu qed jidhlu lura l-iskola, kif ukoll informazzjoni dwar rotot ta’ trasport nghadduhom aktar ‘ il quddiem. Tiddejqux tikkuntatjawna jekk ikollkom bzonn aktar assistenza min-naha taghna.

Grazzi u tislijiet

 

Dear parents

In the link hereunder you will find important guidelines and information regarding scholastic year 2020-21. Information regarding the exact dates of the re-opening of schools for the different Year groups (Yr 9, Yr 10 & Yr 11) and other information regarding school transport will be communicated in due course. Do not hesitate to contact us should you require further assistance.

Thank you and regards

 

Gwida Generali u Informazzjoni – Sena Skolastika 2020-21

General Information and Guidelines Scholastic Year 2020-21

2020-09-20T22:48:30+00:00 September 20th, 2020|

Gbir ta’ kotba – Studenti li kienu Yr 10 (2019-20) Collection of Textbooks – Yr 10 students (2019-20)

Għeżież studenti/ġenituri

Fil-link aktar ‘l isfel għandkom istruzzjonijiet permezz ta’ ċirkulari ta’ kif se jinġabru l-kotba (textbooks) li kienu ingħataw lilkom mill-iskola. Se jinġabru il-kotba tal-istudenti li spiċċaw il-Year 10  f’Ġunju li għadda. Irreferu ghac-cirkulari fil-link aktar ‘l isfel ghad-dati u l-hinijiet li fihom isir il-gbir u dwar regolamenti rigward Sahha u Sigurta.

F’każ ta’ diffikulta tistgħu tikkuntatjaw lill-iskola fuq 2985400

Grazzi

 

Dear students/ parents

In the link hereunder you will find a letter circular with instruction on how the collection of textbooks will proceed for Year 10 students (scholastic year 2019/20). Kindly refer to link hereunder regarding dates and times and also Health guidelines that need to be followed.

If there are any queries to clarify one can contact school on 25985400

Thank you

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 10 maltese

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 10 english

2020-09-15T10:44:37+00:00 September 15th, 2020|

Gbir ta’ Kotba – Studenti li kienu fil-Year 9 (2019-20) Collection of textbooks Year 9 students (2019-20)

Għeżież studenti/ġenituri

Fil-link aktar ‘l isfel għandkom istruzzjonijiet permezz ta’ ċirkulari ta’ kif se jinġabru l-kotba (textbooks) li kienu ingħataw lilkom mill-iskola. Se jinġabru il-kotba tal-istudenti li spiċċaw il-Year 9  f’Ġunju li għadda. Irreferu ghac-cirkulari fil-link aktar ‘l isfel ghad-dati u l-hinijiet li fihom isir il-gbir u dwar regolamenti rigward Sahha u Sigurta.

F’każ ta’ diffikulta tistgħu tikkuntatjaw lill-iskola fuq 2985400

Grazzi

 

Dear students/ parents

In the link hereunder you will find a letter circular with instruction on how the collection of textbooks will proceed for Year 9 students (scholastic year 2019/20). Kindly refer to link hereunder regarding dates and times and also Health guidelines that need to be followed.

If there are any queries to clarify one can contact school on 25985400

Thank you

 

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 9 maltese

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 9 english

 

2020-09-15T10:29:03+00:00 September 15th, 2020|

Gbir ta’ kotba – Studenti li kienu Year 11 2019-2020

Għeżież studenti/ġenituri

Fil-link aktar ‘l isfel għandkom istruzzjonijiet permezz ta’ ċirkulari ta’ kif se jinġabru l-kotba (textbooks) li kienu ingħataw lilkom mill-iskola. Għalissa se jinġabru biss il-kotba tal-istudenti li spiċċaw il-Year 11 f’Ġunju li għadda.

F’każ ta’ diffikulta tistgħu tikkuntatjaw lill-iskola fuq 2985400

Grazzi

 

Dear students/ parents

In the link hereunder you will find a letter circular with instruction on how the collection of textbooks will proceed for Year 11 students who finished the three-year course at secondary level in June 2020. If there are any queries to clarify one can contact school on 25985400

Thank you

Collection of textbooks Year 11 – Sept 2020 MLT

Collection of textbooks Year 11 – Sept 2020 ENG

 

2020-08-31T08:46:52+00:00 August 31st, 2020|

Ghajnuna online ghal studenti tal-Year 11 dwar il-Post Sekondarja / Online Assistance to Year 11 students regarding entry into Post-Secondary Institutions

Gheziez genituri

Irreferu ghall-ittri fil-link hawn taht li intbaghtet mill-Guidance Unit dwar assistenza lill-istudenti tal-Hdax -il Sena (Form 5)online

MT Letter to Parents on letterhead (22.05.20)

 

Dear parents

Kindly refer to letter in the link hereunder that was forwarded by the Guidance Unit of the Education Dept regarding online assistance to students of Year 11 for entry into various Post Secondary Institutions

EN Letter to Parents on letterhead (22.05.20)

2020-05-25T11:09:45+00:00 May 25th, 2020|