St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Important Information on Online School – Informazzjoni Importanti fuq it-Tagħlim Online

Dear Student

The Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills wants to ensure that all students are able to access their virtual classrooms on Microsoft Teams and receive and send assignments. For this reason, we have prepared a video showing important tasks when using Microsoft Teams. Click on each of the below to learn how to use various features of Microsoft Teams.

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u Ħiliet Transversali jrid jassigura li kull student jaf jaċċesa l-klassijiet virtwali fuq Microsoft Teams, kif ukoll jirċievu u jibgħatu assignments.

Għaldaqstant, ħejjejna vidjow li juri kompiti importanti meta jużaw Microsoft Teams. Tista tikklikja l-ħoloq hawn isfel biex titgħallem kif tuża diversi elementi mill-Microsoft Teams.

2021-03-12T11:24:08+00:00 March 12th, 2021|