St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Uzu tal-librerija tal-Iskola / Use of School Libraries

Gheziez Genituri/ Kustodji

Irreferu ghal- link hawn taht  –  cirkulari dwar linji gwida kif l-istudenti jistghu juzaw il-librerija tal-iskola

 

Dear Parents/Guardians

Kindly refer to link hereunder – letter circular regarding the lending of books from school libraries

 

Verzjoni bil-Malti – Link

DLAP 246 – Linji Gwida dwar kif għandha tintuża l-Librerija tal-Iskola

 

English Version – Link

DLAP 246 – Guidelines for making use of the School Library

2020-11-12T14:38:26+00:00 November 12th, 2020|