St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Policy dwar Attendenza tal-istudenti waqt il-Pandemija / Attendance Policy during Pandemic

Għeżież ġenituri /kustodji

Permezz tal-links aktar ‘l isfel irreferu għall-ittra li ntbagħtet mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar x’għandu jsir

  • biex l-istudenti jerġgħu jidħlu lura l-iskola wara mard,
  • dwar studenti li mhux qed jattendu minħabba li huma jew min qed jgħix magħhom huma vulnerabbli
  • meta l-ġenituri jidhrilhom li għandhom jerġgħu jibagħtu lil uliedhom lura l-iskola.

Importanti li tibaghtu l-formola A meħtieġa sad-data tal-Ġimgħa 16 t’Ottubru 2020 kif stipulat. Formola B tintbagħat lill-iskola qabel ma jibda jattendi l-istudent. Segwu sew id-direzzjoni li qed tingħata fiċ-ċirkulari.

Grazzi tal-koperazzjoni

Letter to parents MLT (002)

Form A and B MLT

 

 

 

Dear parents/guardian

Through the links hereunder kindly find a letter issued by the Dept for Education regarding the procedures that have to be followed

  • when students resume schooling following sickness,
  • if students are not attending because either they or a relative living in the home is considered as vulnerable,
  • or when parents decide to start sending their sons/daughters back to school.

Kindly forward the requested Form A by the deadline of Friday 16th October 2020. Form B is to be sent to the school before the student starts attending regularly. Follow instructions in the letter circular

Thank you for your cooperation

 

Letter to parents ENG (002)

Form A and B – ENG

 

2020-10-12T08:38:30+00:00 October 12th, 2020|