St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Informazzjoni Generali u Linji Gwida – Sena Skolastika 2020-21 / General Information and Guidelines – Scholastic Year 2020-21

Gheziez genituri

Fil-link aktar ‘l isfel irreferu ghal cirkulari li taghti linji gwida importanti u informazzjoni dwar is-sena skolastika 2020-21. Informazzjoni dwar data ezatt ta’ meta se jinfethu l-iskejjel u l-granet differenti li fihom l-Year groups (Yr 9 , Yr 10 u Yr 11) se jkunu qed jidhlu lura l-iskola, kif ukoll informazzjoni dwar rotot ta’ trasport nghadduhom aktar ‘ il quddiem. Tiddejqux tikkuntatjawna jekk ikollkom bzonn aktar assistenza min-naha taghna.

Grazzi u tislijiet

 

Dear parents

In the link hereunder you will find important guidelines and information regarding scholastic year 2020-21. Information regarding the exact dates of the re-opening of schools for the different Year groups (Yr 9, Yr 10 & Yr 11) and other information regarding school transport will be communicated in due course. Do not hesitate to contact us should you require further assistance.

Thank you and regards

 

Gwida Generali u Informazzjoni – Sena Skolastika 2020-21

General Information and Guidelines Scholastic Year 2020-21

2020-09-20T22:48:30+00:00 September 20th, 2020|