St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Gbir ta’ Kotba – Studenti li kienu fil-Year 9 (2019-20) Collection of textbooks Year 9 students (2019-20)

Għeżież studenti/ġenituri

Fil-link aktar ‘l isfel għandkom istruzzjonijiet permezz ta’ ċirkulari ta’ kif se jinġabru l-kotba (textbooks) li kienu ingħataw lilkom mill-iskola. Se jinġabru il-kotba tal-istudenti li spiċċaw il-Year 9  f’Ġunju li għadda. Irreferu ghac-cirkulari fil-link aktar ‘l isfel ghad-dati u l-hinijiet li fihom isir il-gbir u dwar regolamenti rigward Sahha u Sigurta.

F’każ ta’ diffikulta tistgħu tikkuntatjaw lill-iskola fuq 2985400

Grazzi

 

Dear students/ parents

In the link hereunder you will find a letter circular with instruction on how the collection of textbooks will proceed for Year 9 students (scholastic year 2019/20). Kindly refer to link hereunder regarding dates and times and also Health guidelines that need to be followed.

If there are any queries to clarify one can contact school on 25985400

Thank you

 

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 9 maltese

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 9 english

 

2020-09-15T10:29:03+00:00 September 15th, 2020|