St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Reliġjon ma’ Ms Busuttil Cini – Year 10

Għeżież studenti,

Qed nibgħatilkom video clip dwar l-4 marki tal-Knisja Kattolika li huma -WAĦDA, QADDISA, KATTOLIKA, APPOSTOLIKA. Wara nixtieqkom tiktbu paragrafu zgħir dwar : X’NIFHMU META NGĦIDU LI L-KNISJA TA’ KRISTU HIJA WAĦDA, QADDISA, KATTOLIKA, U APPOSTOLIKA? (Araw ukoll in-noti tal-booklet qabel ma twieġbu).

il-Knisja – il-Gisem ta’ Kristu

Qed nibgħatilkom ukoll pdf dwar ix-Xbieha tal-Knisja bħala l-Ġisem ta’ Kristu. Fiha ser tifhmu għaliex San Pawl ixebbah lill-Knisja bħala l-Ġisem Ħaj ta’ Kristu. Ħudu noti zgħar waqt li tkunu qed taraw il-ppt. Il-quddiem se jkollkom twieġbu xi mistoqsijiet dwarha. Infakkarkom li tistgħu tibgħatu kull xogħol u diffikultajiet fuq josephine.busuttil.cini@ilearn.edu.mt

 

Inselli għalikom

 

Ms. J. Busuttil Cini

2020-05-06T07:59:56+00:00 May 6th, 2020|