St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Reliġjon ma’ Ms Busuttil Cini għas-Sena 10 u Sena 11

Għeżież studenti ta’ Sena 10 u Sena 11,

Qed nibgħatilkom xi handouts biex taħdmuhom bħala reviżjoni.

Qed nibgħatilkom ukoll ħsieb qasir għal dan iż-żmien qaddis tal-Ġimgha Mqaddsa.

Tinsewx ix-xoghol li diga’ bgħattilkom fuq din il-website.

Nawgura lilkom u lill-familji tagħkom L-Ghid it-tajjeb mimli bil-barka tal-Mulej!

Ħudu ħsieb.

Tistgħu tibgħatuli fuq josephine.busuttil.cini@ilearn.edu.mt

Ms. J. Busuttil Cini

2020-04-06T10:27:25+00:00 April 6th, 2020|