St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

Posts minn għalliema tal-Malti – għajnuna għall-istudenti mid-dar

Is-Sur Mercieca (ghalliem tal-Malti) baghat dan il-messagg lill-istudenti tieghu.

Nixtieqek tgħaddi l-email tiegħi lill-istudenti tal-Form 4.123 (set 1) u tal-5.123 (set 2) biex jekk ikollhom xi diffikulta ikunu jistgħu jikkuntatjawni.

Dawn huma l-email addresses li nuza:

samuel.mercieca@ilearn.edu.mt

samuelmercieca75@gmail.com

2020-03-15T09:24:46+00:00 March 15th, 2020|