St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

SEC May 2020 applications and timetable

Gheziez genituri

Nixtiequ nfakkrukom illi mit-Tnejn 28 t’Ottubru sal-Gimgha 8 ta’ Novembru l-istudenti tal-Year 11 jew studenti tal-Year 10 li jaghlqu 16 ‘il sena matul is-sena 2020 jistghu japplikaw ghall-ezamijet tas-SEC Mejju 2020. L-applikazzjonijet isiru online u l-istudenti jridu ikollhom l-eID biex japplikaw. Qed ninkludu wkoll it-timetables tal-ezamijiet (BLU), permezz tal-link aktar ‘l isfel u informazzjoni ohra relata mal-ezamijiet ghar-referenza taghkom.

Grazzi

 

Dear parents

We would like to remind you that SEC May 2020 applications will be open from Monday 28th October to Friday 8th of November both days included. All students in Year 11 are eligible to apply. Also students in Year 10 who will be 16 years of age during 2020 are also eligible to apply. We are also including the exam timetable for the SEC exams May 2020 session (BLUE), through the link hereunder, together with other information related to the May exams for your reference.

Thank You

 

Click on the link

MATSEC TimeTableMay2020 (1)

2019-10-27T10:42:33+00:00 October 27th, 2019|