St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt

COCONUT BALLS for a Good Cause

L-użu tal-Matematika fil-ħajja ta’ kuljum – dan kien il-ħsieb wara l-idea li minnha beda l-proġett kollu…il-proġett Coconut Balls for a Good Cause, mtella’ fl-iskola Sekondarja tal-Kulleġġ Santa Margerita, Verdala.

 

Il-ħsieb kien li lil dawn l-istudenti tal-Year 9 CCP noffrulhom opportunitajiet differenti fejn jużaw il-matematika, bħal kejl, użin, flus, riċetti etċ.  Imma minn idea żgħira nħoloq proġett wiesgħa u ħolistiku li ġabar fih diversi suġġetti.

Bdejna billi sibna riċetta tal-coconut balls online u flimkien ħdimna l-ammonti ta’ ingredjenti li għandna bżonn biex nagħmlu ammonti kbar, ‘il fuq minn 200 waħda.

Din ir-riċetta imbagħad għaddiet fil-lezzjoni tal-Malti fejn flimkien ma’ Ms. Elaine Zahra, l-istudenti qalbu ir-riċetta għall-Malti, ħolqu u pprintjaw bookmarks bir-riċetta li mbagħad tqassment mal-bejgħ tal-Coconut balls, kif ukoll iddokumentaw il-proċess li bih isiru l-coconut balls permezz ta’ mijiet ta’ ritratti li mbagħad ingħaqdu f’video stop motion.

 

Sadanittant l-idea li l-coconut balls ser jinbigħu waqt il-parents day waslet għand l-għalliema tal-arti, Ms. Leanne Lewis, li għenet lill-istess studenti joħolqu poster biex jirreklamaw il-bejgħ.

Lura fil-lezzjonijiet tal-matematika, aħna l-għalliema Ms. Marica Abela u Ms. Dorienne Grech, ippreparajna lill-istudenti biex inżuru is-supermarket u mmorru nixtru l-ingredjenti neċessarji. Waqt li konna hemmhekk l-istudenti segwew ukoll Maths Trail qasira, fejn kellhom ikejlu pakketti taċ-ċereal, jaħdmu l-kontijiet u jiddeċiedu bejn offerti varji li minn żmien għal żmien joffru s-supermarkets.  Hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw lill-management tac-Chain Supermarket Fgura li laqagħna fil-ħanut tiegħu kif ukoll ipprovdielna xi ingredjenti b’xejn għal dan il-proġett.

Il-qofol tal-proġett kompla fil-laboratorji tal-home management, fejn grazzi għall-għalliema Ms. Karen Abela u Ms. Elizabeth Zahra, l-istudenti ħadmu fi-gruppi biex ippreparaw u ppakjaw il-coconut balls – li żgur ġew tajbin għax waqt il-parents’ day inbiegħu kollha. J

 

Kienu l-istudenti li ddeċidew xi prezz ser jinbiegħu il-coconut balls, u din ħolqot diskussjoni interessanti fil-klassi tal-Maths. Bil-flus li nġabru nxtara bukkett fjuri artifiċjali li ġie ppreżentat lill-istatwa tal-Kunċizzjoni li għadha kemm saret ġdida fid-dar tal-anzjani ta’ Bormla.  Dan il-ġest sar biex jibqa’ bħala tifkira tax-xogħol ta’ dawn l-istudenti u biex fl-istess ħin igawduh ir-residenti ukoll.

Ma żorniex id-dar tal-anzjani biss biex nwasslu l-fjuri imma sakemm konna hemm l-istudenti kellhom kwestjonarju żgħir x’jimlew ma’ uħud mir-residenti biex l-istatistika li tinġabar minnu issa tintuża ’l quddiem fil-lezzjonijet tal-matematika.  L-istudenti imbagħad qattgħu ftit ħin ieħor jitkellmu mal-anzjani u dawn tal-aħħar vera apprezzaw il-kumpanija tagħhom.

Il-proġett mbagħad ingħalaq fil-lezzjonijiet tal-ingliż fejn flimkien ma’ Ms. Diana Carabott, l-istudenti iddokumentaw dak kollu li għaddew minnu biex fl-aħħar mill-aħħar kitbu rapport biex jiġi ppublikat fil-magażin annwali tal-iskola.

Kollox beda minn ħsieb żgħir diskuss bejn żewġ għalliema, u żviluppa proġett ħolistiku li ninsabu ċerti li minnu l-istudenti ħadu ħafna – u dan grazzi għal dawk kollha li għenu b’xi mod jew ieħor, u fuq kollox għall-istudenti stess li daħlu bi ħġarhom għal din l-esperjenza.

Kien il-mod li bih il-ftit ta’ kulħadd ingħaqad flimkien f’dan il-proġett biex ir-riżultat finali kien suċċess. U dan kollu kien ukoll apprezzat minn dawk preżenti waqt ir-raba’ Seminar Annwali Tikka Matematika, li minn hawn nirringrazzjaw li għoġobhom jivvutaw għall-proġett Coconut Balls for a Good Cause, biex finalment dan ġie ippreżentat bl-unur Matematikka Gold Award, propju fl-ewwel edizzjoni tiegħu.

 

2019-03-12T10:02:45+00:00 March 12th, 2019|